Yüksek Lisans Yapan Hemşirenin Özlük Hakları Ne Olur?

Yüksek Lisans Yapan Hemşirenin Özlük Hakları Ne Olur?
Genel 23 Şubat 2015 0 yorum

Hemşire Hakları ve Yüksek Lisans Yapan Hemşirelerin Maaşlarında Değişiklik Olur Mu?

Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil Hemşire ünvanlı kadrolarda görev alan Kamu personelinin yüksek lisans (master) vermeleri halinde, özlük haklarında önemli bir değişiklik olmamaktadır.


-------- Sponsorlu --------

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan hemşire kadrolarında lisans mezunu olarak görev yapanların;

*Meslekleriyle ilgili alanda yüksek lisansını verip yüksek lisans diplomalarını Sağlık Bakanlığına tescil ettiren hemşireler, uzman hemşire unvanını almaya hak kazanırlar. Ama, ihdas edilmiş “Uzman Hemşire” kadrosu yer almadığından, yüksek lisans yapan hemşirelerin kadrolarında herhangi bir değişim olmamaktadır.

*Meslekleriyle ilgili alanda olsun ya da olmasın farketmeksizin, yüksek lisansını tamamlayan hemşirelerin alacakları aylık derece/kademelerine “1” kademe ilave edilir.

*Meslekleriyle ilgili alanda olsun ya da olmasın farketmeksizin, yüksek lisansını tamamlayan hemşirelerin; “ek göstergeleri”, “yan ödemeleri”, “ek ödeme oranları” ve “özel hizmet tazminatı oranları” malesef değişime uğramamaktadır.


-------- Sponsorlu --------

*Meslekleriyle ilgili alanda olsun ya da olmasın farketmeksizin, yüksek lisansını tamamlayan hemşirelerin aylık ücretleri, “1” kademe ilerlemesinden dolayı olabilecek değişiklikler dışında katkı sağlamaz.

*Meslekleriyle ilgili alanda olsun ya da olmasın farketmeksizin, yüksek lisansını tamamlayan hemşirelerin emekli keseneğine esas derece/kademelerine “1” kademe ilave edilir ve bunun dışında emekliliğe ilişkin özlük haklarında ciddi anlamda değişiklik olmaz.

Bize Göre ;

Branşlarında yüksek lisans yapan hemşirelerin “Uzman Hemşire” unvanı hak edecekleri, Hemşirelik Kanununda hüküm altına alınmıştır. Lakin uygulamada, yüksek lisans yapmalarından dolayı unvanları değişen Hemşirelerin, kadrolarında ve özlük haklarında değişiklik yapan yeni düzenlemeler olmadığından, Uzman Hemşire unvanını hak kazanmış olanlar mağduriyet yaşamaktadır.

Bu yaşanan mağduriyetlerin ortadan kalkması için; Uzman Hemşire kadrosunun ihdas edilmesi ve bu kadroya göre yan ödeme puanları ile özel hizmet tazminatı ve ek ödeme (sabit döner sermaye) oranlarının belirlenmesinin eğitime teşvik açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Yorum Yapmak İster misiniz?

İsim ve mail adresinizi yazın. E-Posta adresiniz gizli kalacaktır.